Hướng dẫn viên

1  Họ và tên ĐỒNG THÁI TRUNG
  Số thẻ HDV 256110165
Ngày hết hạn 27/02/2014
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
2  Họ và tên TRẦN NGỌC CƯỜNG
  Số thẻ HDV 279100157
Ngày hết hạn 06/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
3  Họ và tên DƯƠNG QUỐC TUẤN
  Số thẻ HDV 179121654
Ngày hết hạn 06/03/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
4  Họ và tên LƯU BÌNH PHONG
  Số thẻ HDV 256120331
Ngày hết hạn 24/09/2015
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
5  Họ và tên LÊ THỊ NGỌC OANH
  Số thẻ HDV 279122055
Ngày hết hạn 07/08/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
6  Họ và tên GIÀNG QUẾ ANH
  Số thẻ HDV 133120245
Ngày hết hạn 12/09/2015
Nơi cấp thẻ Hưng Yên
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
7  Họ và tên NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
  Số thẻ HDV 186100130
Ngày hết hạn 09/09/2013
Nơi cấp thẻ Vĩnh Long
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
8  Họ và tên PHẠM VĂN LUẬN
  Số thẻ HDV 177110138
Ngày hết hạn 25/04/2014
Nơi cấp thẻ Bà Rịa - Vũng Tàu
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
9  Họ và tên NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
  Số thẻ HDV 292100125
Ngày hết hạn 10/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Cần Thơ
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
10  Họ và tên TRẦN ĐÌNH KHÁNH
  Số thẻ HDV 148100202
Ngày hết hạn 30/07/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
11  Họ và tên TRẦN THỊ THUỶ
  Số thẻ HDV 148100451
Ngày hết hạn 30/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Thai
12  Họ và tên NGÔ PHƯỚC VIÊN
  Số thẻ HDV 248110283
Ngày hết hạn 30/10/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
13  Họ và tên ĐƯỜNG ÁI ĐỨC
  Số thẻ HDV 279111530
Ngày hết hạn 05/10/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
14  Họ và tên NGUYỄN PHẠM KIÊN TRUNG
  Số thẻ HDV 252100115
Ngày hết hạn 30/11/2013
Nơi cấp thẻ Bình Định
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
15  Họ và tên ĐOÀN VĂN TIẾN
  Số thẻ HDV 230110103
Ngày hết hạn 14/03/2014
Nơi cấp thẻ Hải Dương
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
16  Họ và tên LÊ QUANG QUÝ
  Số thẻ HDV 291100125
Ngày hết hạn 30/11/2013
Nơi cấp thẻ Kiên Giang
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
17  Họ và tên NGUYỄN THỊ HỒNG
  Số thẻ HDV 110100003
Ngày hết hạn 30/09/2013
Nơi cấp thẻ Lào Cai
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
18  Họ và tên PHẠM ĐÌNH TỤNG
  Số thẻ HDV 137100106
Ngày hết hạn 12/08/2013
Nơi cấp thẻ Ninh Bình
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
19  Họ và tên TRỊNH VĂN MẠNH
  Số thẻ HDV 234100104
Ngày hết hạn 08/09/2013
Nơi cấp thẻ Thái Bình
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
20  Họ và tên BÙI THẾ ANH
  Số thẻ HDV 122100157
Ngày hết hạn 18/08/2013
Nơi cấp thẻ Quảng Ninh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English