Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc tại Lào Cai

 Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII – năm 2016 dự kiến sẽ được tổ chức tại tỉnh Lào Cai vào đầu tháng 10/2016.

Góc lữ hành
  • Trang phục dân tộc Rơ Măm

     Dù dân số chỉ còn khoảng vài trăm người nhưng đồng bào Rơ Măm vẫn bảo tồn những giá trị truyền thống trong trang phục, có phong cách tạo dáng…

Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014