Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam - Đài Loan lần 3

Ngày 22/10/2014, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã phối hợp với Cục Du lịch Đài Loan tổ chức Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam – Đài Loan lần thứ 3, tại Đài Trung - Đài Loan. Hội…

Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014