Văn bản VITA


*Dự án thành lập Văn phòng Đại diện của Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Nhật Bản
(Tiếng Việt) (Tiếng Anh)