Văn bản VITA

Dự án thành lập Văn phòng Đại diện của Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Nhật Bản