Hướng dẫn viên

1  Họ và tên LÊ VĂN NHÀN
  Số thẻ HDV 279100479
Ngày hết hạn 28/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
2  Họ và tên NGUYỄN THÀNH TÂM
  Số thẻ HDV 279100623
Ngày hết hạn 22/11/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
3  Họ và tên LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
  Số thẻ HDV 279100718
Ngày hết hạn 09/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
4  Họ và tên ĐÀM NGỌC THUÝ
  Số thẻ HDV 101122152
Ngày hết hạn 24/05/2015
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
5  Họ và tên NGUYỄN THỊ THU THẢO
  Số thẻ HDV 179100499
Ngày hết hạn 08/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
6  Họ và tên PHAN HỮU CẢNH
  Số thẻ HDV 279111141
Ngày hết hạn 04/04/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
7  Họ và tên PHẠM LƯƠNG PHƯƠNG TRÚC
  Số thẻ HDV 279111254
Ngày hết hạn 26/05/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
8  Họ và tên NGÔ NGỌC BÌNH
  Số thẻ HDV 179111472
Ngày hết hạn 27/07/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Japanese
9  Họ và tên HUỲNH TRUNG THÀNH
  Số thẻ HDV 156110198
Ngày hết hạn 27/02/2014
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng German
10  Họ và tên PHAN NGUYÊN BÌNH
  Số thẻ HDV 279111639
Ngày hết hạn 01/12/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
11  Họ và tên NGUYỄN ĐỨC LONG
  Số thẻ HDV 179121650
Ngày hết hạn 06/03/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
12  Họ và tên NGUYỄN TRỌNG HIẾU
  Số thẻ HDV 279121906
Ngày hết hạn 04/05/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
13  Họ và tên TRẦN NGỌC GIÀU
  Số thẻ HDV 279122021
Ngày hết hạn 09/07/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
14  Họ và tên LÝ ĐỨC ĐÔNG
  Số thẻ HDV 133120241
Ngày hết hạn 05/09/2015
Nơi cấp thẻ Hưng Yên
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
15  Họ và tên PHẠM NGỌC KHOA
  Số thẻ HDV 186100126
Ngày hết hạn 30/08/2013
Nơi cấp thẻ Vĩnh Long
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
16  Họ và tên TRẦN CÔNG TRỌNG
  Số thẻ HDV 277110130
Ngày hết hạn 03/03/2014
Nơi cấp thẻ Bà Rịa - Vũng Tàu
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
17  Họ và tên TẠ THỊ CẨM LOAN
  Số thẻ HDV 292100119
Ngày hết hạn 26/11/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Cần Thơ
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
18  Họ và tên LÊ QUANG VỊNH
  Số thẻ HDV 148100198
Ngày hết hạn 30/07/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
19  Họ và tên TRẦN HỮU NAM
  Số thẻ HDV 148100463
Ngày hết hạn 30/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Russian
20  Họ và tên HUỲNH PHƯỚC TUẤN
  Số thẻ HDV 248110288
Ngày hết hạn 30/11/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả