Hướng dẫn viên

1  Họ và tên TRẦN THỊ MINH TRÂM
  Số thẻ HDV 148100199
Ngày hết hạn 30/07/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
2  Họ và tên NGUYỄN VŨ THI THI
  Số thẻ HDV 148100428
Ngày hết hạn 30/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
3  Họ và tên NGUYỄN SỸ QUÂN
  Số thẻ HDV 248110287
Ngày hết hạn 30/11/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
4  Họ và tên NGUYỄN THANH THƯƠNG
  Số thẻ HDV 252100110
Ngày hết hạn 10/09/2013
Nơi cấp thẻ Bình Định
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
5  Họ và tên PHẠM KHẮC CƯỜNG
  Số thẻ HDV 230110106
Ngày hết hạn 29/04/2014
Nơi cấp thẻ Hải Dương
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
6  Họ và tên TRẦN VĂN NGHI
  Số thẻ HDV 291110132
Ngày hết hạn 12/01/2014
Nơi cấp thẻ Kiên Giang
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
7  Họ và tên ĐÀO QUANG DƯ
  Số thẻ HDV 110100147
Ngày hết hạn 15/10/2013
Nơi cấp thẻ Lào Cai
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
8  Họ và tên ĐINH VĂN HÙNG
  Số thẻ HDV 137100109
Ngày hết hạn 26/08/2013
Nơi cấp thẻ Ninh Bình
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
9  Họ và tên NGUYỄN CHÍ CÔNG
  Số thẻ HDV 134100113
Ngày hết hạn 08/09/2013
Nơi cấp thẻ Thái Bình
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
10  Họ và tên TRẦN TRUNG KIÊN
  Số thẻ HDV 122100154
Ngày hết hạn 18/08/2013
Nơi cấp thẻ Quảng Ninh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
11  Họ và tên HOÀNG QUỐC ANH
  Số thẻ HDV 138100110
Ngày hết hạn 27/08/2013
Nơi cấp thẻ Thanh Hóa
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
12  Họ và tên TRƯƠNG THỊ MINH LOAN
  Số thẻ HDV 246100109
Ngày hết hạn 19/08/2013
Nơi cấp thẻ Thừa Thiên-Huế
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
13  Họ và tên TÔN NỮ DIỆU THU
  Số thẻ HDV 246110152
Ngày hết hạn 08/07/2014
Nơi cấp thẻ Thừa Thiên-Huế
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
14  Họ và tên PHẠM NGỌC THIỆN
  Số thẻ HDV 101100279
Ngày hết hạn 12/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
15  Họ và tên PHẠM QUỐC KHÁNH
  Số thẻ HDV 101100493
Ngày hết hạn 29/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng German
16  Họ và tên NGUYỄN MINH THẮNG
  Số thẻ HDV 101100580
Ngày hết hạn 18/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
17  Họ và tên LÊ THỊ THANH THUỶ
  Số thẻ HDV 101100899
Ngày hết hạn 30/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Japanese
18  Họ và tên NGUYỄN VĂN TÙNG
  Số thẻ HDV 179100143
Ngày hết hạn 04/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
19  Họ và tên LÊ THỊ THU HẰNG
  Số thẻ HDV 101101437
Ngày hết hạn 27/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
20  Họ và tên VŨ NGỌC THỊNH
  Số thẻ HDV 101101674
Ngày hết hạn 20/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English