Hướng dẫn viên

1  Họ và tên NGUYỄN THỊ ĐỨC OANH
  Số thẻ HDV 179100655
Ngày hết hạn 08/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
2  Họ và tên ĐỖ THÀNH ĐẠO
  Số thẻ HDV 179100812
Ngày hết hạn 27/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
3  Họ và tên NGUYỄN BỬU LÂM
  Số thẻ HDV 279100336
Ngày hết hạn 14/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
4  Họ và tên NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
  Số thẻ HDV 279100480
Ngày hết hạn 28/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
5  Họ và tên NGUYỄN THỊ THANH VÂN
  Số thẻ HDV 279100624
Ngày hết hạn 22/11/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
6  Họ và tên PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN
  Số thẻ HDV 279100719
Ngày hết hạn 09/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
7  Họ và tên LƯƠNG THỊ HUẾ
  Số thẻ HDV 101122154
Ngày hết hạn 24/05/2015
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Japanese
8  Họ và tên PHAN ĐỨC NGỌC
  Số thẻ HDV 279100619
Ngày hết hạn 22/11/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
9  Họ và tên LÊ THANH NHÀN
  Số thẻ HDV 279111142
Ngày hết hạn 04/04/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
10  Họ và tên PHAN DŨNG TRÍ
  Số thẻ HDV 279111255
Ngày hết hạn 26/05/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
11  Họ và tên PHÙNG THANH TÚ
  Số thẻ HDV 279111391
Ngày hết hạn 27/07/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
12  Họ và tên GIẢNG HOÀNG THỊ HỒNG NGỌC
  Số thẻ HDV 279111537
Ngày hết hạn 11/10/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
13  Họ và tên HÀ THỊ THÙY NHUNG
  Số thẻ HDV 279111640
Ngày hết hạn 01/12/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
14  Họ và tên BÙI VŨ TỪ DUY
  Số thẻ HDV 179121651
Ngày hết hạn 06/03/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
15  Họ và tên NGUYỄN THANH HIẾU
  Số thẻ HDV 256120330
Ngày hết hạn 10/09/2015
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
16  Họ và tên NGUYỄN THỊ HUỲNH TRANG
  Số thẻ HDV 279122020
Ngày hết hạn 09/07/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
17  Họ và tên LÊ VĂN VŨ
  Số thẻ HDV 133120242
Ngày hết hạn 12/09/2015
Nơi cấp thẻ Hưng Yên
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
18  Họ và tên NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
  Số thẻ HDV 186100127
Ngày hết hạn 09/09/2013
Nơi cấp thẻ Vĩnh Long
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
19  Họ và tên BÙI MẠNH HẢI
  Số thẻ HDV 208120112
Ngày hết hạn 22/09/2015
Nơi cấp thẻ Tuyên Quang
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
20  Họ và tên MAO PHÚC KHÁNH
  Số thẻ HDV 192100110
Ngày hết hạn 29/11/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Cần Thơ
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English