Hướng dẫn viên

1  Họ và tên NGUYỄN TRUNG KIM
  Số thẻ HDV 179111309
Ngày hết hạn 10/03/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
2  Họ và tên ĐOÀN THỊ LAN PHƯƠNG
  Số thẻ HDV 279111146
Ngày hết hạn 04/04/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
3  Họ và tên NGUYỄN HOÀI VŨ
  Số thẻ HDV 279111259
Ngày hết hạn 26/05/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
4  Họ và tên NGUYỄN BÁ LINH
  Số thẻ HDV 156100166
Ngày hết hạn 07/10/2013
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
5  Họ và tên LÊ HOÀNG GIANG
  Số thẻ HDV 279111539
Ngày hết hạn 11/10/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
6  Họ và tên NGUYỄN TUẤN KHANG
  Số thẻ HDV 256100111
Ngày hết hạn 20/09/2013
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
7  Họ và tên TRẦN VĂN QUỐC
  Số thẻ HDV 179121655
Ngày hết hạn 06/03/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
8  Họ và tên LÊ BẢO TOÀN
  Số thẻ HDV 256120332
Ngày hết hạn 24/09/2015
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
9  Họ và tên VŨ BÌNH MINH
  Số thẻ HDV 133120195
Ngày hết hạn 30/03/2015
Nơi cấp thẻ Hưng Yên
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
10  Họ và tên LÝ HỒNG NHUNG
  Số thẻ HDV 133120246
Ngày hết hạn 12/09/2015
Nơi cấp thẻ Hưng Yên
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
11  Họ và tên PHẠM THỊ NGỌC TRINH
  Số thẻ HDV 186100131
Ngày hết hạn 15/09/2013
Nơi cấp thẻ Vĩnh Long
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
12  Họ và tên TỪ ĐỖ VĨNH QUÂN
  Số thẻ HDV 177110139
Ngày hết hạn 25/04/2014
Nơi cấp thẻ Bà Rịa - Vũng Tàu
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
13  Họ và tên NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN
  Số thẻ HDV 292100126
Ngày hết hạn 10/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Cần Thơ
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
14  Họ và tên TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH
  Số thẻ HDV 148100203
Ngày hết hạn 30/07/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
15  Họ và tên LÊ ĐÌNH TRÍ
  Số thẻ HDV 148100453
Ngày hết hạn 30/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Japanese
16  Họ và tên TRẦN NAM QUỐC
  Số thẻ HDV 248110294
Ngày hết hạn 05/12/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
17  Họ và tên ĐỔNG TƯỜNG VĂN
  Số thẻ HDV 179111511
Ngày hết hạn 05/10/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
18  Họ và tên NGUYỄN NGỌC HÙNG
  Số thẻ HDV 252100107
Ngày hết hạn 10/09/2013
Nơi cấp thẻ Bình Định
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
19  Họ và tên NGÔ XUÂN SƠN
  Số thẻ HDV 230110102
Ngày hết hạn 21/01/2014
Nơi cấp thẻ Hải Dương
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
20  Họ và tên NGUYỄN VĂN LÂM
  Số thẻ HDV 291100124
Ngày hết hạn 24/11/2013
Nơi cấp thẻ Kiên Giang
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả