Hướng dẫn viên

1  Họ và tên ĐẶNG VŨ TRƯỜNG SƠN
  Số thẻ HDV 279121907
Ngày hết hạn 04/05/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
2  Họ và tên PHẠM HOÀNG THƯ
  Số thẻ HDV 279122056
Ngày hết hạn 07/08/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
3  Họ và tên NGUYỄN MINH TRUNG
  Số thẻ HDV 133120244
Ngày hết hạn 12/09/2015
Nơi cấp thẻ Hưng Yên
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Japanese
4  Họ và tên DƯƠNG DIỆU HIỀN
  Số thẻ HDV 186100129
Ngày hết hạn 09/09/2013
Nơi cấp thẻ Vĩnh Long
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
5  Họ và tên NGUYỄN THỊ NGHĨA
  Số thẻ HDV 208120113
Ngày hết hạn 22/10/2015
Nơi cấp thẻ Tuyên Quang
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
6  Họ và tên PHẠM THỊ KHÁNH CHI
  Số thẻ HDV 292100124
Ngày hết hạn 10/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Cần Thơ
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
7  Họ và tên PHẠM VĂN CHÍNH
  Số thẻ HDV 148100201
Ngày hết hạn 30/07/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
8  Họ và tên TRỊNH THANH SÁU
  Số thẻ HDV 148100452
Ngày hết hạn 30/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Thai
9  Họ và tên LƯU THỊ LAN ANH
  Số thẻ HDV 248110285
Ngày hết hạn 30/11/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
10  Họ và tên NGUYỄN QUANG TẤN
  Số thẻ HDV 152100101
Ngày hết hạn 27/09/2013
Nơi cấp thẻ Bình Định
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
11  Họ và tên LÊ XUÂN PHƯƠNG
  Số thẻ HDV 230110104
Ngày hết hạn 13/04/2014
Nơi cấp thẻ Hải Dương
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
12  Họ và tên HỒ HOÀNG NAM
  Số thẻ HDV 291100131
Ngày hết hạn 13/12/2013
Nơi cấp thẻ Kiên Giang
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
13  Họ và tên HOÀNG THỊ VƯỢNG
  Số thẻ HDV 110100001
Ngày hết hạn 30/09/2013
Nơi cấp thẻ Lào Cai
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
14  Họ và tên NGUYỄN THANH SƠN
  Số thẻ HDV 137100107
Ngày hết hạn 25/08/2013
Nơi cấp thẻ Ninh Bình
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
15  Họ và tên NGUYỄN VĂN HIỆN
  Số thẻ HDV 134100119
Ngày hết hạn 08/09/2013
Nơi cấp thẻ Thái Bình
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
16  Họ và tên VŨ VĂN THUYẾT
  Số thẻ HDV 122100156
Ngày hết hạn 18/08/2013
Nơi cấp thẻ Quảng Ninh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
17  Họ và tên LÊ VĂN TOÀN
  Số thẻ HDV 138100112
Ngày hết hạn 27/08/2013
Nơi cấp thẻ Thanh Hóa
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
18  Họ và tên NGUYỄN TÂM HÙNG
  Số thẻ HDV 246100111
Ngày hết hạn 16/08/2013
Nơi cấp thẻ Thừa Thiên-Huế
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
19  Họ và tên NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
  Số thẻ HDV 146110492
Ngày hết hạn 01/07/2014
Nơi cấp thẻ Thừa Thiên-Huế
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng German
20  Họ và tên NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
  Số thẻ HDV 101100281
Ngày hết hạn 12/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Japanese