Hướng dẫn viên

1  Họ và tên HOÀNG MẠNH CƯỜNG
  Số thẻ HDV 138100113
Ngày hết hạn 27/08/2013
Nơi cấp thẻ Thanh Hóa
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
2  Họ và tên TRẦN THỊ HẰNG NGA
  Số thẻ HDV 146100273
Ngày hết hạn 16/08/2013
Nơi cấp thẻ Thừa Thiên-Huế
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
3  Họ và tên NGÔ HỒNG THIÊN
  Số thẻ HDV 146110495
Ngày hết hạn 04/08/2014
Nơi cấp thẻ Thừa Thiên-Huế
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
4  Họ và tên NGUYỄN VĂN QUÝ
  Số thẻ HDV 101100282
Ngày hết hạn 12/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Russian
5  Họ và tên CAO ANH TUẤN NGỌC
  Số thẻ HDV 101100496
Ngày hết hạn 08/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
6  Họ và tên NGUYỄN MINH LỘ
  Số thẻ HDV 101100578
Ngày hết hạn 18/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
7  Họ và tên LÊ THỊ THANH CHƯƠNG
  Số thẻ HDV 101100902
Ngày hết hạn 30/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Spanish
8  Họ và tên PHAN NGỌC HÙNG
  Số thẻ HDV 179100147
Ngày hết hạn 04/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
9  Họ và tên HỒ VĂN HÙNG
  Số thẻ HDV 101101441
Ngày hết hạn 27/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Japanese
10  Họ và tên NGUYỄN THỊ HOAN
  Số thẻ HDV 101101678
Ngày hết hạn 20/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
11  Họ và tên LẠI THANH TÂM
  Số thẻ HDV 201110181
Ngày hết hạn 26/04/2014
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
12  Họ và tên HOÀNG VĂN TOÁN
  Số thẻ HDV 101111919
Ngày hết hạn 20/07/2014
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
13  Họ và tên NGUYỄN LÊ DŨNG
  Số thẻ HDV 179100460
Ngày hết hạn 06/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Japanese
14  Họ và tên LÝ CẨM HUY
  Số thẻ HDV 179100657
Ngày hết hạn 08/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
15  Họ và tên LÊ VĂN THÀNH
  Số thẻ HDV 101112053
Ngày hết hạn 13/12/2014
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
16  Họ và tên TĂNG PHƯỚC LÂM
  Số thẻ HDV 279100340
Ngày hết hạn 14/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
17  Họ và tên NGUYỄN THỊ MỸ CHI
  Số thẻ HDV 279100485
Ngày hết hạn 28/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
18  Họ và tên NGUYỄN HOÀNG HUY TÙNG
  Số thẻ HDV 279100628
Ngày hết hạn 22/11/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
19  Họ và tên VÕ VĂN LỢI
  Số thẻ HDV 279100723
Ngày hết hạn 09/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
20  Họ và tên TRẦN QUYỀN VĂN
  Số thẻ HDV 279100852
Ngày hết hạn 22/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả