Hướng dẫn viên

1  Họ và tên NGUYỄN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG
  Số thẻ HDV 186100128
Ngày hết hạn 09/09/2013
Nơi cấp thẻ Vĩnh Long
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
2  Họ và tên HÙYNH ANH VIỆT
  Số thẻ HDV 277110131
Ngày hết hạn 03/03/2014
Nơi cấp thẻ Bà Rịa - Vũng Tàu
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
3  Họ và tên TRẦN THANH THÁI
  Số thẻ HDV 292100123
Ngày hết hạn 10/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Cần Thơ
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
4  Họ và tên NGUYỄN VĂN KÍNH
  Số thẻ HDV 148100200
Ngày hết hạn 30/07/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
5  Họ và tên ĐÀM VĂN THỊNH
  Số thẻ HDV 148100461
Ngày hết hạn 30/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Russian
6  Họ và tên NGUYỄN NHẬT QUÂN
  Số thẻ HDV 248110286
Ngày hết hạn 30/11/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Đà Nẵng
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
7  Họ và tên NGUYỄN THANH PHONG
  Số thẻ HDV 152100103
Ngày hết hạn 29/09/2013
Nơi cấp thẻ Bình Định
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
8  Họ và tên NGUYỄN NGỌC HUÂN
  Số thẻ HDV 230110105
Ngày hết hạn 13/04/2014
Nơi cấp thẻ Hải Dương
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
9  Họ và tên ĐỖ VĂN SỸ
  Số thẻ HDV 291100126
Ngày hết hạn 30/11/2013
Nơi cấp thẻ Kiên Giang
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
10  Họ và tên TRẦN VĂN KHẢNG
  Số thẻ HDV 110100146
Ngày hết hạn 15/10/2013
Nơi cấp thẻ Lào Cai
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
11  Họ và tên MAI ANH TUẤN
  Số thẻ HDV 137100108
Ngày hết hạn 26/08/2013
Nơi cấp thẻ Ninh Bình
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Russian
12  Họ và tên NGUYỄN THẾ HỮU
  Số thẻ HDV 134100107
Ngày hết hạn 17/08/2013
Nơi cấp thẻ Thái Bình
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
13  Họ và tên NGUYỄN KIM ANH
  Số thẻ HDV 122100155
Ngày hết hạn 18/08/2013
Nơi cấp thẻ Quảng Ninh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
14  Họ và tên NGUYỄN VĂN THÀNH
  Số thẻ HDV 138100111
Ngày hết hạn 27/08/2013
Nơi cấp thẻ Thanh Hóa
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
15  Họ và tên NGUYỄN VIẾT QUANG TRƯỜNG
  Số thẻ HDV 246100110
Ngày hết hạn 23/08/2013
Nơi cấp thẻ Thừa Thiên-Huế
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
16  Họ và tên PHAN VĂN HẬU
  Số thẻ HDV 146110490
Ngày hết hạn 23/06/2014
Nơi cấp thẻ Thừa Thiên-Huế
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
17  Họ và tên ĐINH TIẾN THÀNH
  Số thẻ HDV 101100280
Ngày hết hạn 12/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
18  Họ và tên NGUYỄN QUÝ LONG
  Số thẻ HDV 101100494
Ngày hết hạn 19/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
19  Họ và tên NGUYỄN TUẤN HUY
  Số thẻ HDV 101100579
Ngày hết hạn 18/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
20  Họ và tên NGUYỄN VĂN THUẬT
  Số thẻ HDV 101100900
Ngày hết hạn 30/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English