Hội viên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

NGHE AN COLLEGE OF  CULTURE & ARTS

Thông tin chung

Địa chỉ:

Phùng Chí Kiên, TP.Vinh, Nghệ An

Tel:

+84 38 3 565 882  

Fax:

+84 38 3 569 571

Email:

luongvhnt2004@yahoo.com

Website:

www.vhna.edu.vn

Mã số HV:

175

HV từ năm:

2011

Người đại diện:

Nguyễn Thị Lương

Chức vụ

Phó Trưởng khoa Quản lý Văn hóa và Du lịch

Tel:

+84 38 3 565882

ĐTDĐ:

0912 591 588

Email:

luongvhnt2004@yahoo.com