Hội viên

CÔNG TY TNHH HƯƠNG HẢI

HUONG HAI CO., LTD

Thông tin chung

Địa chỉ:

Số 1, Vườn Đào, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Tel:

+84 33 3845 042

Fax:

+84 33 3846 263

Email:

info@halongdiscovery.com

Website:

www.halongdiscovery.com  

Mã số HV:

158

HV từ năm:

2011

Người đại diện:

Bùi Đức Long

Chức vụ

Phó Giám đốc

Tel:

+84 33 3845 042

ĐTDĐ:

090 322 9445

Email:

longhuonghai@gmail.com