Hội viên

CÔNG TY CP DU THUYỀN ĐÔNG DƯƠNG

INDOCHINA JUNK JOINT 

Thông tin chung

Địa chỉ:

Tầng 4 số 88 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh

Tel:

+84 33 6250 475

Fax:

+84 33 6250 474

Email:

info@indochina-junk.com

Website:

www.indochina-junk.com

Mã số HV:

159

HV từ năm:

2011

Người đại diện:

Đoàn Văn Dũng

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Tel:

+84 33 6250 475

ĐTDĐ:

091 326 7337

Email:

dung@indochina-junk.com