Hội viên

XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI (NEWWAY)


Thông tin chung

Địa chỉ:

122 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel:

+84 4 35654898

Fax:

+84 4 35651997

Email:

Xn_kdth@transerco.com.vn

Website:

http://www.transerco.vn/Default.aspx?pageid=264

Mã số HV:

164

HV từ năm:

2011

Người đại diện:

Trần Việt Hùng

Chức vụ

Giám đốc

Tel:

+84 4 35654898

ĐTDĐ:

090 342 9902

Email:

hungtv@transerco.com.vn