Hội viên

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Hanoi Open University

Thông tin chung

Địa chỉ:

B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel:

+84 4 38692077

Fax:

+84 4 38683632

Email:

dulich@hou.edu.vn

Website:

www.hou.edu.vn

Mã số HV:

172

HV từ năm:

2011

Người đại diện:

Th.S Trần Nữ Ngọc Anh

Chức vụ

Phó Trưởng khoa Du lịch

Tel:

+84 4 38692077

ĐTDĐ:

0992 422 348

Email:

anhfatourhn@yahoo.com