Hội viên

KHOA VIỆT NAM HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Faculty of Vietnamese Studies - Hanoi National University of Education

Thông tin chung

Địa chỉ:

P103, nhà D3, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel:

+84 4 37549039

Fax:

 

Email:

hieutran.dhsp@gmail.com

Website:

vns.hnue.edu.vn

Mã số HV:

165

HV từ năm:

2011

Người đại diện:

Th.S Trần Đăng Hiếu

Chức vụ

Chủ nhiệm Bộ môn Du lịch

Tel:

+84 437549039

ĐTDĐ:

090 329 8729

Email:

hieutran.dhsp@gmail.com