Hội viên

Công ty TNHH MAGIC INTERNATIONAL TOURISM

MAGIC INTERNATIONAL TOURISM CO.,LTD

Thông tin chung

Địa chỉ:

10 Ngô Nhân Tịnh, Phường 1, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Tel:

+84 835174223+84 835174223

Fax:

+84 835174223+84 835174223

Email:

info@mtour.vn

Website:

www.mtour.vn

Mã số HV:

257

HV từ năm:

2015

Người đại diện:

Lê Thị Thanh Hằng

Chức vụ

Giám đốc

Tel:

 

ĐTDĐ:

0989180881

Email:

thanhhang@mtour.vn