Hội viên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - DU LỊCH ĐÔNG DƯƠNG

INDOCHINA SEVICE CO.,LTD

Thông tin chung

Địa chỉ:

27 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel:

+84 8 3846 8104

Fax:

+84 8 3846 8105

Email:

dung@is-vietnam.com

Website:

www.indochina-services.com

Mã số HV:

183

HV từ năm:

2012

Người đại diện:

Ung Phương Dung

Chức vụ

Giám đốc

Tel:

+84 8 3846 8014

ĐTDĐ:

0903 952 444

Email:

jennyupd@yahoo.com