Hội viên

Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

HAI PHONG TOSERCO

Thông tin chung

Địa chỉ:

40 Trần Quang Khải, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bằng, Tp. Hải Phòng

Tel:

031.3745258

Fax:

031.03745977

Email:

haiphongtoserco@vnn.vn

Website:

www.haiphongtoserco.com.vn

Mã số HV:

255

HV từ năm:

2015

Người đại diện:

Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ

Phó Giám đốc TTHDL

Tel:

0313.745258

ĐTDĐ:

096012088

Email:

oanh.nguyenhp78@gmail.com