Hội viên

CÔNG TY LIÊN DOANH DU LỊCH APEX VIỆT NAM

APEX VIENAM CO

Thông tin chung

Địa chỉ:

16 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel:

+84 8 39309832

Fax:

+84 8 39309811/

39309833

Email:

hcm@apexvietnam.com

Website:

www.samurai-apex.com

Mã số HV:

057

HV từ năm:

2011

Người đại diện:

Nguyễn Văn Trấn

Chức vụ

Tổng giám đốc

Tel:

+84 8 39309811

ĐTDĐ:

090 303 0755

Email:

nguyentran1952@yahoo.com.vn