Hội viên

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Faculty of Management and Tourism – Ha Noi University

Thông tin chung

Địa chỉ:

Km 9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel:

+84 4 35533560

Fax:

+84 4 38544550

Email:

nguyenduchoacuong@gmail.com

Website:

www.hanu.edu.vn

Mã số HV:

167

HV từ năm:

2011

Người đại diện:

Nguyễn Đức Hoa Cương

Chức vụ

Trưởng Bộ môn Du lịch

Tel:

 

ĐTDĐ:

091 212 0860

Email:

cuongndh@hanu.edu.vn