Hội viên

Công ty Cổ phần Đầu tư DHC

DHC

Thông tin chung

Địa chỉ:

93 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Tel:

+845113944949

Fax:

+845113945353

Email:

info@dhcgroup.vn

Website:

dhcgroup.vn

Mã số HV:

 305

HV từ năm:

2016

Người đại diện:

Lê Minh Đức

Chức vụ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tel:

+845113944949

ĐTDĐ:

 

Email: