Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Thống kê cơ sở lưu trú du lịch năm 2010 (tính đến hết năm)

Tổng cả nước

Khách sạn
5 sao

Khách sạn
4 sao

Khách sạn
3 sao

Số
lượng

Số
buồng

Số
lượng

Số
buồng

Số
lượng

Số
buồng

Số
lượng

Số
buồng

12.000

235.000

46

11.756

110

13.493

235

16.353

 

Nguồn: TCDL

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *