Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2010

Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 350.982 lượt, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 5 tháng năm 2010 ước đạt 2.134.814 lượt, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

 

Ước tính

tháng 5/2010

5 tháng năm 2010

 

Tháng 5/2010 so

với tháng

trước (%)

Tháng 5/2010

so với tháng

5/2009 (%)

5 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009 (%)

Tổng số

350.982

2.134.814

81,1

119,9

132,2

Chia theo phương tiện đến

Đường không

272.982

1.718.671

76,1

121,3

127,7

Đường biển

3.000

19.000

75,0

36,7

57,0

Đường bộ

75.000

397.143

107,1

125,8

168,7

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

230.053

1.360.141

81,3

128,7

137,9

Đi công việc

71.067

422.301

83,0

113,8

148,0

Thăm thân nhân

34.130

243.859

85,9

100,6

103,4

Các mục đích khác

15.732

108.513

65,1

88,5

101,5

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

53.385

365.496

63,3

133,7

193,3

Hàn Quốc

40.716

216.915

94,4

108,1

126,3

Mỹ

30.502

193.603

86,1

99,1

104,2

Nhật Bản

34.175

180.993

94,7

121,0

115,4

Đài Loan

25.996

140.346

94,4

112,6

119,4

Úc

17.628

124.356

67,6

118,0

124,9

Campuchia

15.919

96.296

72,4

100,8

190,7

Thái Lan

18.837

93.363

89,9

123,5

123,1

Pháp

14.355

91.309

73,3

95,9

110,5

Malaisia

16.846

78.667

99,5

121,0

109,1

Các thị trường khác

82.623

553.471

82,2

141,8

134,1

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *