Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2009

Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 387.871 lượt. Tính chung 11 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 3.400.088 lượt, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

 

Ước tính

tháng 11/2009

11 tháng năm 2009

 

Tháng 11 so

với tháng

trước

Tháng 11/2009

so với tháng

11/2008

11 tháng so

với cùng kỳ

năm trước

Tổng số

387.871

3.400.088

170,2

138,6

87,7

Chia theo phương tiện đến

Đường không

307.871

2.719.225

195,0

153,4

90,9

Đường biển

4.000

61.435

133,3

25,5

42,9

Đường bộ

76.000

619.428

113,4

119,7

83,4

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

231.605

2.002.930

173,5

119,1

83,8

Đi công việc

95.248

698.158

156,1

175,5

89,8

Thăm thân nhân

34.546

469.887

181,9

192,0

101,8

Các mục đích khác

26.472

229.113

184,5

200,3

91,9

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

64.736

476.489

118,7

123,8

80,6

Mỹ

33.063

368.089

187,2

153,8

97,2

Hàn Quốc

29.917

327.384

198,0

122,8

78,6

Nhật Bản

34.593

326.274

144,5

138,5

91,1

Đài Loan

24.130

246.635

173,6

159,7

87,6

Úc

20.113

193.285

160,4

168,9

91,6

Pháp

19.612

159.401

240,3

117,4

96,3

Malaisia

15.633

146.206

177,7

126,7

94,8

Thái Lan

13.632

138.750

147,6

91,0

82,1

Canada

7.809

76.899

224,9

137,2

98,0

Các thị trường khác

124.633

940.676

205,9

155,8

87,6

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *