Chương trình đào tạo

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch tại địa phương


 
 
Mục tiêu
 
Khóa học này được thiết kế nhằm giúp học viên :
·         Nắm được tổng quan tình hình phát triển du lịch Việt nam và tại tỉnh Phú Yên
·         Xác định được nhiệm vụ và danh mục công việc của thuyết minh viên tại điểm
·         Có kỹ năng tổ chức tham quan cho khách du lịch tại điểm
·         Biết cách bổ xung kiến thức hiệu quả và biên soạn bài giới thiệu có chất lượng
·         Có kỹ năng thuyết trình trước đoàn khách
·         Có kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong quá trình đi công tác với đoàn khách
·         Nắm bắt một số đặc điểm cơ bản về tâm lý khách du lịch và có kỹ năng giao tiếp và ứng xử phù hợp.
 
Thời gian
Nội dung
 
 
 
Ngày 1
Khai giảng lớp học
Tổng quan về tình hình du lịch Việt Nam, tình hình du lịch tỉnh Phú Yên
Kiến thức chung về nghề Thuyêt Minh Viên tại điểm
-        Nắm vững được qui định của Luật Du lịch về thuyết minh viên tại điểm
-        Xác định được nhiệm vụ của thuyết minh viên tại điểm
-        Liệt kê được danh mục công việc của thuyết minh viên tại điểm
-        Mô tả được những yếu tố tạo nên một thuyêt minh viên giỏi.
 
 
 
 
 
Ngày 2
Tổ chức tham quan tại điểm cho khách du lịch
-        Nắm vững được khái niệm về tham quan du lịch
-        Xác định được một số yếu tố tác động đến việc tổ chức tham quan
-        Nắm vững được những nội dung chính trong qui trình hướng dẫn đoàn
-        Mô tả được những công việc cần làm khi hướng dẫn tại điểm tham quan
Kỹ năng bổ xung hiệu quả kiến thức tuyến điểm và biện soạn bài thuyết minh tuyến điểm du lịch
-        Nắm vững được cách lập lộ trình tham quan
-        Xác định được nội dung bài thuyết minh và cấu trúc một bài thuyết minh mẫu
-        Nắm vững được cách lựa chọn thông tin bổ xung.
 
 
 
Ngày 3
Kỹ năng thuyết trình tại điểm du lịch.
-        Liệt kê được một số kỹ năng thuyết trình
-        Nắm vững và vận dụng được một số kỹ năng cơ bản trong thuyết trình tuyến điểm du lịch
-        Mô tả được vị trí và tư thế của TMV trong thuyết trình
-        Xác định và giải thích được những phương pháp thuyết trình cơ bản.
Thực hành thuyết trình trên lớp
 
 
Ngày 4
Xử lý tình huống thường gặp
-        Mô tả được đặc trưng và các dạng tình huống
-        Nắm vững được nguyên tắc chung trong xử lý tình huống
-        Giải quyết được một số tình huống đặc trưng.
Tâm lý khách du lịch và kỹ năng giao tiếp của thuyết minh viên
 
Ngày 5
Hướng dẫn thực hành thuyết minh tại một điểm du lịch
-        Giải đáp thắc mắc
-        Bế giảng. Trao chứng chỉ

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *

Chương trình đào tạo khác