Thông Tin Cần Biết

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Châu Phi


ÐSQ Việt Nam tại Ai Cập

ÐSQ Việt Nam tại Ăng-gô-la

Địa chỉ:

Số 8 phố Madina El Monawara, Dokki, Cairo

Địa chỉ:

Edificio "Kalunga Atrium", 10 Andar Rua

Engracia Fragoso - Ingombotas, Luanda

Tel:

(20-2) 761 7309

Tel:

(244-2) 390 684 / 391 075

Fax:

(20-2) 336 8612

Fax:

(244-2) 390 369

Email:

vinaemb@intouch.com

Email:

dsqvnangola@netangola.com

 

ÐSQ Việt Nam tại An-giê-ri

ÐSQ Việt Nam tại Li Bi

Địa chỉ:

30, Rue Chénoua, Hydra, Alger

Địa chỉ:

587 Gargaresh, Km 7, Abou Nawas, Tripoli

Tel:

(213) 269 2752

Tel:

(218-2) 1483 5587 / 1483 6274

Fax:

(213) 269 3778

Fax:

(218-2) 1483 6962

Email:

sqvnaler@djazair-conn.ect.com

Email:

dsqvnlib@yahoo.com

 

ÐSQ Việt Nam tại Nam Phi

ÐSQ Việt Nam tại Tan-za-nia

Địa chỉ:

87 phố Brooks, Brooklyn, Pretoria

Địa chỉ:

P.O.Box 9724, Dar Es Salaam

Tel:

(27-12) 362 8119 / 362 8118

Tel:

(255-2) 2277 3172

Fax:

(27-12) 362 8115

Fax:

(255-2) 2277 3138

Email:

embassy@vietnam.co.za

Email:

vnembassy@raha.com

 

 

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *