Tin du lịch

Hải Phòng: HĐND TP xác định phát triển du lịch là một trong những trọng tâm

Tại Trung tâm hội nghị TP, kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV đã khai mạc trọng thể.
Tại kỳ họp này, dự kiến tiến hành trong 2,5 ngày, từ 11-13/7/2017, tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; quyết định chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm; Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2016; Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) thành phố Hải Phòng; Quyết định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.


Tại kỳ họp này, thành phố đã chú trọng và đưa việc phát triển du lịch vào trong mục 8 của 15 vấn đề trọng tâm của kỳ họp. Đó là, nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 như: Mở rộng cơ chế thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch; cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, ưu đãi phát triển sản phẩm du lịch, bao gồm phát triển du lịch đặc thù, các sản phẩm hỗ trợ và sản phẩm du lịch tại các vùng xa thành phố; Cơ chế, chính sách hỗ trợ, nghiên cứu phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến quảng bá, hợp tác về du lịch; Cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch...Bên cạnh đó là quyết định chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nêu rõ, tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến đột phá, tích cực, nổi bật, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước và so với các địa phương trọng điểm kinh tế khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 13,26%, cao nhất trong 10 năm gần đây và cao nhất trong toàn quốc. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án lớn; thành phố nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Việt Nam. Liên tục 4 năm, Hải Phòng được xếp thứ 2/63 tỉnh thành phố về CCHC. Kết cấu hạ tầng tiếp tục có những đột phá; các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm của Trung ương và thành phố đảm bảo tiến độ; cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp được triển khai tích cực, hiệu quả; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục đạt được những kết quả quan trọng. An sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

(Nguồn: Baodulich.net)

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *