Tin du lịch

Chương trình hành động của Hiệp Hội Du lịch Việt Nam thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV(2017-2020) và Kế hoạch công tác năm 2017 của Hiệp Hội Du lịch Việt Nam, trong các ngày 22, 24 và 26/5/2017, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
Các hội nghị đã diễn ra trong không khí sôi nổi, trách nhiệm của các đại biểu là Ủy viên BCH Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch các địa phương trong cả nước. Các ý kiến phát biểu, góp ý đã khẳng định những hoạt động do Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai trong thời gian qua đã giúp Hiệp hội các địa phương kịp thời tổ chức thực hiện những Chỉ thị,Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ về các giải pháp nhằm phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới, triển khai Chương trình, kế hoạch công tác của địa phương hiệu quả hơn, thiết thực góp phần vào kết quả của toàn ngành du lịch trong thời gian qua, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2017.

Căn cứ vào tình hình thực tế, trên cơ sở các ý kiến thống nhất tại Hội nghị , Ban Thường trực Hiệp Hội du lịch Việt Nam đã đề nghị Hiệp hội Du lịch các địa phương nghiên cứu các văn bản đã gửi và sớm triển khai các công việc sau đây: – Khẩn trương phổ biến và tổ chức triển khai những công việc đã xác định trong Chương trình hành động của Hiệp Hội Du lịch Việt Nam thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (theo CV số 73/CV-HHDLVN ngày 11/4/2017 của HHDLVN).

– Kiện toàn hoặc chuẩn bị thành lập các Chi hội Khách sạn, Lữ hành. Trước khi thành lập hoặc kiện toàn, đề nghị Quý Hội tham khảo ý kiến của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Công việc này hoàn thành trong quý III năm 2017.

– Nghiên cứu và gửi ý kiến góp ý vào 02 dự thảo: Qui chế hoạt động Hội Đầu bếp Việt Nam và Qui chế hoạt động Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam trước ngày 10/6/2017.

– Để chuẩn bị cho việc thành lập Hội Đầu bếp Việt Nam và Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam, đề nghị các Hiệp hội du lịch địa phương:

+ Tổng hợp danh sách đầu bếp và hướng dẫn viên trên địa bàn, giới thiệu các đầu bếp và hướng dẫn viên có điều kiện, năng lực chuyên môn tham gia vào Ban chấp hành Hội Đầu bếp Việt Nam và Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam, trong đó lưu ý, giới thiệu các đồng chí có thể đảm nhận vị trí chuyên trách, gửi về Văn phòng HHDLVN trước ngày 10/6/2017.

+ Chuẩn bị điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất để thành lập Chi hội Đầu bếp và Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch của địa phương. Về phía Hiệp hội Du lịch Việt Nam , Ban Thường trực Hiệp hội sẽ hoàn thiện các văn bản pháp qui có liên quan đến hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực và Ban Kiểm tra Hiệp hội, dự thảo Qui chế phối hợp hoạt động giữa Hiệp hội du lịch Việt Nam và Hiệp hội du lịch các địa phương để các hội viên tham gia ý kiến, thống nhất ban hành , tổ chức thực hiện trong thời gian tới, thiết thực đưa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV ( 2017-2020) của Hiệp hội du lịch Việt Nam đi vào cuộc sống !

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *