Thông Tin Cần Biết

Các Sứ quán, Lãnh sự quán nước thuộc Châu Á - Châu Úc tại Việt Nam


ÚC
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh(Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
8 Đào Tấn    
Địa chỉ:
Tầng 5, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Q 1
Tel:
(84-4) 3774 0100
Tel:
(84-8) 3521 8100
Fax:
(84-4) 3774 0111
Fax:
(84-8) 3521 8101     
Email:
 
Email:
 
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6: 8h30 - 12h00 & 13h00 - 17h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6: 8h30 - 12h00 & 13h00 - 17h00
 
ẤN ĐỘ
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh(Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
58-60 Trần Hưng Đạ
Địa chỉ:
55 Nguyễn Đình Chiểu
Tel:
(84-4) 3824 4989/ 90
Tel:
(84-8) 3823 7050
Fax:
(84-4)  3824 4998
Fax:
(84-8) 3823 7047 
Email:
 
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6 : 8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h30
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6 : 09h30 - 11h00
 
BĂNG-LA-ĐÉT
BRUNÂY
Địa chỉ:
675 Lạc Long Quân, Hà Nội
Địa chỉ:
Villa 8 - 9, Phố Vạn Bảo, Hà Nội
Tel:
(84-4) 3771 6625
Tel:
(84-4) 3726 2003
Fax:
(84-4) 3771 6628
Fax:
(84-4) 3726 2010   
Email:
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
09h00 - 12h00 & 15h00 - 17h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 5: 8h30 - 12h00 & 13h30 - 16h30
Thứ 6 : 8h30 - 12h00 & 14h30 - 16h30
 
CAM-PU-CHIA
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
71A Trần Hưng Đạo
Địa chỉ:
41 Phùng Khắc Khoan, Q 1
Tel:
(84-4) 3942 4789
Tel:
(84-8) 3829 2751
Fax:
(84-4) 3942 3225
Fax:
 (84-8) 3829 2744
Email:
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h00 - 11h30 & 14h00 - 17h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
07.30 - 11h30 & 14h00 - 17h00
 
CHDCND TRIỀU TIÊN
MÔNG CỔ
Địa chỉ:
25 Cao Bá Quát  
Địa chỉ:
Số 5 Villa Vạn Phúc 
Tel:
(84-4)  3845 3008
Tel:
(84-4)  3845 3009
Fax:
(84-4) 3823 1221    
Fax:
(84-4) 3845 4954           
Email:
 
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6: 8h30 - 11h00 & 14h30 - 17h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
9h00 - 12h00 & 15h00 - 17h00
 
HÀN QUỐC
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
Tầng 4 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã
Địa chỉ:
107 Nguyễn Du, Q 1
Tel:
(84-4) 3831 5111/ 6
Tel:
(84-8) 3822 5757
Fax:
(84-4) 3831 5117
Fax:
(84-8) 3822 5750
Email:
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6 : 8h30 - 17h30
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6: 8h30 - 17h30
 
INĐÔNÊXIA
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
50 Ngô Quyền
Địa chỉ:
18 Phùng Khắc Khoan, Q 1
Tel:
(84-4)  3825 3353
Tel:
 (84-8) 3825 1888
Fax:
(84-4) 3825 9274
Fax:
 
Email:
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h30 - 12h00 & 14h00 - 16h30
 
IRẤC
IRAN
Địa chỉ:
66 Trần Hưng Đạo        
Địa chỉ:
54 Trần Phú  
Tel:
(84-4) 3942 4141
Tel:
(84-4) 3823 2068/ 9
Fax:
(84-4)  3942 4055 
Fax:
(84-4)  3823 2120   
Email:
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6: 8h00 - 11h00 & 13h00 - 16h00
 
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 - 16h30
 
IXAREN
MIANMA
Địa chỉ:
68 Nguyễn Thái Học   
Địa chỉ:
298A Kim Mã  
Tel:
(84-4) 3843 3140
Tel:
(84-4)  3845 3369
Fax:
(84-4) 3843 5760
Fax:
(84-4)  3845 2404          
Email:
Email:
 
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 5: 08h30 - 16h00
Thứ 6: 08h00 - 15h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h30 - 12h00 & 13h30 - 17h00
 
LÀO
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
22 Trần Bình Trọng 
Địa chỉ:
93 Pasteur  
Tel:
(84-4)  3942 4576
Tel:
(84-8) 3829 7667
Fax:
(84-4)  3822 8414
Fax:
(84-8) 3829 9272   
Email:
 
Email:
 
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h00 - 11h30 & 13h00 - 16h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h00 - 11h30 & 13h00 - 16h00
  
MALAYXIA
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh(Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
43 - 45 Điện Biên Phủ
Địa chỉ:
1208 số 2 Ngô Đức Kế, Q 1
Tel:
(84-4) 3734 3849
Tel:
(84-8) 3829 9023
Fax:
84-4) 3734 3832
Fax:
(84-8) 3829 9027
Email:
Email:
 
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6: 08h00 - 16h30
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h00 - 12h00 & 13h30 - 16h30
  
NHẬT BẢN
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh(Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
27 Liễu Giai 
Địa chỉ:
13-17 Nguyễn Huệ
Tel:
(84-4) 3846 3000
Tel:
 (84-8) 3822 5314
Fax:
(84-4) 3846 3043
Fax:
(84-4) 3822 5316
Email:
Email:
 
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h30 - 11h30 & 13h30 - 16h45
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h00 - 12h00 & 13h45 - 17h15
 
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh(Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
Tầng 5, 63 Lý Thái Tổ
Địa chỉ:
Tầng 9, Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Q.1
Tel:
(84-4) 3824 1481
Tel:
(84-8) 3822 6907/ 6
Fax:
(84-4) 3824 1480
Fax:
(84-8) 3822 6905
Email:
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h30 - 12h00 & 13h00 - 17h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
08h30 - 12h00 & 1h00 - 5h00
  
PAKISTAN
PALEXTIN
Địa chỉ:
44/2 phố Vạn Bảo   
Địa chỉ:
E4b Trung Tự
Tel:
(84-4) 3726 2251
Tel:
(84-4) 3852 4013
Fax:
 
Fax:
(84-4) 3834 9696 
Email:
 
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6 : 9h00 - 17h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6: 8h00 - 15h00
 
PHILIPPIN
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh(Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
27b Trần Hưng Đạo
Địa chỉ:
12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q 1
Tel:
(84-4)  3943 7948
Tel:
(84-8) 3821 0033
Fax:
(84-4) 3943 5760
Fax:
(84-8) 3821 0026
Email:
Email:
 
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00
Lịch LV:
 
 
SINGAPO
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh(Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
41 - 43 Trần Phú
Địa chỉ:
 65 Lê Lợi, Q 1
Tel:
(84-4) 3848 9168
Tel:
 (84-8) 3822 5174
Fax:
(84-4) 3848 9178
Fax:
(84-8) 3914 2938
Email:
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
08h30 - 12h00 & 13h30 - 17h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h00
  
THÁI LAN
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh(Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
63-65 Hoàng Diệu
Địa chỉ:
77 Trần Quốc Thảo, Q 1 
Tel:
 (84-4) 3823 5092/ 4
Tel:
(84-8) 3932 7637
Fax:
 (84-4) 3823 5088 
Fax:
(84-8) 3932 6002
Email:
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h30 - 12h00 & 13h30 - 17h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h30 - 12h00 & 13h30 - 17h00
 
SRILANKA
THỔ NHĨ KỲ
Địa chỉ:
55B Trần Phú , Hà Nội
Địa chỉ:
Tầng 4 toà nhà Sao Bắc, 4 Dã Tượng, Hà Nội
Tel:
(84-4) 3734 1894
Tel:
(84-4)  3822 2460
Fax:
(84-4) 3734 1897
Fax:
(84-4) 3822 2458    
Email:
slembvn@fpt.vn        
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6: 8h30 - 16h30
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h00
 
TRUNG QUỐC
Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh(Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ:
46 Hoàng Diệu
Địa chỉ:
39 Nguyễn Thị Minh Khai, Q 1
Tel:
(84-4) 3845 3736
Tel:
(84-8) 3829 2457
Fax:
 (84-8) 3823 2826
Fax:
 (84-8) 3829 5009   
Email:
Email:
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h00 - 11h30 & 14h00 - 17h00
Lịch LV:
Thứ 2 - thứ 6:
8h00 - 11h30 & 14h00 - 17h00
Phòng Visa : 8h30 - 11h00
 

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *