Sự kiện địa phương

Hợp tác về xúc tiến Du lịch làng nghề

Ngày 9/10 tại Hà Nội, Sở VHTTDL Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội đã ký kết thoả thuận hợp tác về xúc tiến Du lịch làng nghề.

Theo nội dung bản thoả thuận hợp tác đã ký, hai bên sẽ tăng cường phối hợp đề xuất và triển khai các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tiễn nhằm thúc đẩy Du lịch Làng nghề Hà Nội phát triển, góp phần phát triển Hà Nội thực sự trở thành một trung tâm du lịch làng nghề lớn của cả nước và khu vực.

Tăng cường trao đổi thông tin và tài liệu cập nhật liên quan tới chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các dự án phát triển thuộc phạm vi hai Bên quản lý, để làm cơ sở định hướng hợp tác xây dựng chính sách khuyến khích phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch.-

Phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động, sự kiện cả trong nước và quốc tế nhằm tăng cường xúc tiến quảng bá rộng rãi về du lịch làng nghề. Tăng cường tìm kiếm cơ hội nhằm thu hút đầu tư cả trong nước và quốc tế để phát triển loại hình du lịch làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các sự kiện thường niên do mỗi bên chủ trì kể từ năm 2015 như “Liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống Hà Nội”, các “Tháng khuyến mại”… Hỗ trợ nhau trong việc tuyên truyền, quảng bá về sự kiện do mỗi Bên tổ chức trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như kênh thông tin do cơ quan mình quản lý.

Tăng cường vận động các doanh nghiệp thuộc ngành quản lý tích cực tham gia sự kiện do Bên kia tổ chức. Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, làng nghề, các làng nghề, các nghệ nhân tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, củng cố uy tín và thị phần của du lịch làng nghề Hà Nội trên thị trường du lịch trong nước, khu vực và quốc tế. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng các sản phẩm liên quan thuộc hai ngành quản lý, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch làng nghề. Đẩy mạnh liên kết tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức gắn với hoạt động du lịch và làng nghề, nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng dịch vụ cho đối tượng tham gia. Phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng dân cư và khách du lịch về ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển du lịch làng nghề.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Tô Văn Động nhấn mạnh: Tiềm năng Du lịch làng nghề của Thủ đô hết sức to lớn, cần được quan tâm, đầu tư để phát triển. Việc ký kết thoả thuận hợp tác về xúc tiến Du lịch làng nghề Thủ đô giữa Sở VHTTDL Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội là hết sức cần thiết, đây là một hướng đi đúng, nhằm góp phần bảo tồn, tôn tạo các Di sản Văn hoá làng nghề, nghiên cứu, xây dựng, phát huy giá trị và phát triển thành sản phẩm Du lịch. Qua việc ký kết, sẽ góp phần thúc đẩy làng nghề truyền thống phát triển, góp sức đưa Du lịch Thủ đô có những bước phát triển mới.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Tô Văn Động và Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng đã ký kết thoả thuận hợp tác về xúc tiến Du lịch làng nghề.

(Nguồn: langvietonline)

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *