Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Số liệu khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2009

Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 314.915 lượt. Tính chung 8 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 2.479.939 lượt, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

 

Tháng 7/2009

Ước tính

tháng 8/2009

8 tháng năm 2009

 

Tháng 8 so

với tháng

trước

Tháng 8/2009

so với tháng

8/2008

8 tháng so

với cùng kỳ

năm trước

Tổng số

271.422

314.915

2.479.939

116,0

92,0

82,3

Chia theo phương tiện đến

Đường không

214.998

257.915

2.031.820

120,0

96,2

88,3

Đường biển

6.000

5.000

52.338

83,3

84,2

45,1

Đường bộ

50.424

52.000

395.782

103,1

75,9

66,1

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

141.077

182.639

1.460.709

129,5

89,1

79,3

Đi công việc

54.702

62.741

464.605

114,7

90,2

79,3

Thăm thân nhân

59.988

46.502

387.141

77,5

105,6

101,2

Các mục đích khác

15.655

23.035

167.487

147,1

96,4

81,6

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

34.937

39.425

301.437

112,8

86,0

65,0

Mỹ

38.625

32.207

293.765

83,4

104,8

96,1

Hàn Quốc

23.906

36.386

256.969

152,2

88,6

78,4

Nhật Bản

20.003

31.081

228.941

155,4

91,6

88,6

Đài Loan

24.411

25.634

188.220

105,0

101,0

84,6

Úc

15.696

13.960

143.759

88,9

84,2

88,2

Pháp

12.468

17.326

121.699

139,0

91,3

96,9

Malaisia

10.494

11.914

108.827

113,5

87,8

95,6

Thái Lan

9.478

10.593

105.812

111,8

71,9

83,2

Canada

7.384

6.186

61.380

83,8

81,8

97,5

Các thị trường khác

74.020

90.203

669.130

121,9

95,9

79,3

 Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *