Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2010

Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 383.463 lượt, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 9 tháng năm 2010 ước đạt 3.731.919 lượt, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

 

Ước tính

tháng 9/2010

9 tháng năm 2010

Tháng 9/2010 so

với tháng

trước (%)

Tháng 9/2010

so với tháng

9/2009 (%)

9 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009 (%)

Tổng số

383.463

3.731.919

89,6

126,0

134,2

Chia theo phương tiện đến

Đường không

303.463

2.990.776

88,5

136,9

132,7

Đường biển

5.000

37.500

111,1

122,0

68,9

Đường bộ

75.000

703.643

93,2

93,0

149,0

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

229.182

2.347.227

84,1

129,4

143,3

Đi công việc

83.654

757.506

94,8

108,2

139,8

Thăm thân nhân

34.362

424.629

80,0

117,6

102,0

Các mục đích khác

36.265

202.557

149,4

174,3

110,0

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

77.682

675.930

89,9

139,2

189,2

Hàn Quốc

33.861

365.379

80,0

133,4

129,4

Mỹ

29.110

324.888

100,7

123,4

102,4

Nhật Bản

40.042

317.727

107,1

103,2

118,7

Đài Loan

24.006

251.692

84,1

117,8

120,7

Úc

21.016

205.424

120,0

124,5

127,9

Campuchia

24.789

189.915

110,7

137,7

192,2

Thái Lan

17.627

161.659

96,7

175,0

139,5

Malaisia

17.563

149.879

105,6

135,7

123,1

Pháp

9.880

147.421

49,5

99,5

112,0

Các thị trường khác

87.887

942.005

80,2

121,0

131,2

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *