Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2009

Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 294.000 lượt. Tính chung 9 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 2.773.939 lượt, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

 

Tháng 8/2009

Ước tính

tháng 9/2009

9 tháng năm 2009

 

Tháng 9 so

với tháng

trước

Tháng 9/2009

so với tháng

9/2008

9 tháng so

với cùng kỳ

năm trước

Tổng số

314.915

294.000

2.773.939

93,4

102,7

84,0

Chia theo phương tiện đến

Đường không

257.915

237.500

2.269.320

92,1

99,0

89,4

Đường biển

5.000

5.400

57.738

108,0

98,1

47,5

Đường bộ

52.000

51.100

446.882

98,3

124,5

69,8

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

182.639

162.000

1.622.709

88,7

96,9

80,8

Đi công việc

62.741

59.000

523.605

94,0

82,2

79,6

Thăm thân nhân

46.502

52.000

439.141

111,8

165,4

106,1

Các mục đích khác

23.035

21.000

188.487

91,2

131,3

85,2

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

39.425

37.181

338.618

94,3

103,0

67,7

Mỹ

32.207

35.416

329.181

110,0

136,3

99,3

Hàn Quốc

36.386

30.146

287.115

82,9

99,1

80,1

Nhật Bản

31.081

25.542

254.483

82,2

64,2

85,4

Đài Loan

25.634

25.023

213.243

97,6

109,8

86,9

Úc

13.960

14.828

158.587

106,2

83,0

87,7

Pháp

17.326

14.897

136.596

86,0

138,3

100,2

Malaisia

11.914

11.204

120.031

94,0

84,6

94,4

Thái Lan

10.593

10.036

115.848

94,7

87,1

83,5

Canada

6.186

6.785

68.165

109,7

153,1

101,1

Các thị trường khác

90.203

82.943

752.073

92,0

112,9

82,0

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *