Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2012

Trong tháng 8 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 525.292 lượt, tăng 6,5% so với tháng trước và giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 8 tháng năm 2012 ước đạt 4.384.998 lượt, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2011.
(Chi tiết)

 

Ước tính tháng 8 2012

8 tháng
năm 2012

Tháng 8/2012 so với tháng trước (%)

Tháng 8/2012 so với tháng 8/2011 (%)

8 tháng 2012 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số

525.292

4.384.998

106,5

95,7

109,4

Chia theo phương tiện đến

Đường không

442.292

3.684.811

108,6

96,5

109,2

Đường biển

8.000

46.612

114,3

118,4

174,7

Đường bộ

75.000

653.575

94,9

89,4

107,6

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

320.210

2.604.413

112,4

93,6

107,1

Đi công việc

88.283

762.169

96,0

97,6

114,0

Thăm thân nhân

86.595

773.313

95,2

103,3

114,7

Các mục đích khác

30.205

245.104

119,5

92,7

104,3

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

120.514

893.531

132,8

83,9

98,1

Hàn Quốc

59.255

480.262

116,0

113,8

134,4

Nhật

46.842

376.324

115,6

103,3

118,9

Mỹ

30.601

309.852

89,0

94,7

99,2

Đài Loan

33.252

288.196

102,5

105,5

115,0

Campuchia

24.613

212.051

106,9

61,5

76,1

Úc

19.860

190.031

96,2

100,3

95,4

Malaisia

20.588

189.636

87,5

117,2

123,2

Pháp

20.993

158.503

134,7

92,0

106,4

Thái Lan

19.695

140.607

117,0

103,6

119,6

Các thị trường khác

129.079

1.146.006

89,3

103,4

119,0


(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *