Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2012

Trong tháng 7 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 466.000 lượt, tăng 11,6% so với tháng trước và giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 7 tháng năm 2012 ước đạt 3.832.427 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2011.
(Chi tiết)

 

Ước tính tháng 7 2012

7 tháng năm 2012

Tháng 7/2012 so với tháng trước (%)

Tháng 7/2012 so với tháng 7/2011

7 tháng 2012 so với cùng kỳ năm trước

Tổng số

466.000

3.832.427

111,6

92,1

110,8

Chia theo phương tiện đến

Đường không

380.000

3.215.240

112,3

88,6

110,5

Đường biển

7.000

38.612

233,3

129,0

154,9

Đường bộ

79.000

578.575

103,9

110,0

110,5

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

278.000

2.277.203

111,3

88,2

109,0

Đi công việc

82.000

663.887

111,5

96,6

114,8

Thăm thân nhân

81.000

676.718

110,7

104,9

114,7

Các mục đích khác

25.000

214.620

119,9

87,7

106,1

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

90.741

773.017

114,8

87,1

100,8

Hàn Quốc

51.075

421.007

108,8

117,2

137,9

Nhật

40.515

329.482

110,6

112,7

121,4

Mỹ

34.370

279.251

94,7

83,1

99,7

Đài Loan

32.427

254.944

104,5

82,7

116,4

Campuchia

23.033

187.438

106,6

73,4

78,5

Úc

20.643

170.171

106,6

76,2

94,9

Malaysia

23.518

169.048

80,7

114,5

124,0

Pháp

15.584

137.510

163,2

97,3

109,0

Thái Lan

16.833

120.912

108,6

95,5

122,7

Các thị trường khác

117.261

989.648

126,9

90,8

118,1


Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *