Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2010

Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 410.000 lượt, tăng 51,1% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 7 tháng năm 2010 ước đạt 2.920.521 lượt, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

 

Ước tính

tháng 7/2010

7 tháng năm 2010

Tháng 7/2010 so

với tháng

trước (%)

Tháng 7/2010

so với tháng

7/2009 (%)

7 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009 (%)

Tổng số

410.000

2.920.521

109,1

151,1

134,9

Chia theo phương tiện đến

Đường không

330.000

2.344.378

111,6

153,5

132,2

Đường biển

5.000

28.000

125,0

83,3

59,1

Đường bộ

75.000

548.143

98,7

148,7

159,4

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

250.351

1.845.575

106,5

177,5

144,4

Đi công việc

83.605

585.635

104,9

152,8

145,7

Thăm thân nhân

58.417

347.299

129,7

97,4

102,0

Các mục đích khác

17.627

142.012

111,1

112,6

98,3

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

74.633

511.847

104,1

213,6

195,4

Hàn Quốc

36.827

289.190

103,9

154,0

131,1

Mỹ

36.098

266.881

97,1

93,5

102,0

Nhật Bản

29.536

240.284

99,3

147,7

121,4

Đài Loan

32.594

199.144

124,4

133,5

122,5

Úc

23.522

166.899

123,7

149,9

128,6

Campuchia

25.867

142.734

125,7

214,8

193,1

Thái Lan

15.981

125.797

97,1

168,6

132,1

Pháp

16.085

117.578

157,9

129,0

112,7

Malaisia

16.472

115.687

80,2

157,0

119,4

Các thị trường khác

102.385

744.480

115,5

147,6

132,9

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *