Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2009

Trong tháng 6/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 279.150 lượt. Tính chung 6 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 1.893.605 lượt, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

 

Ước tính tháng 6/2009

6 tháng năm 2009

6/2009 so với tháng trước (%)

6/2009 so với 6/2008 (%)

6 tháng  so với cùng kỳ 2008

(%)

Tổng số

279.150

1.893.605

95,3

79,1

80,9

Theo phương tiện

 

 

 

 

 

Đường không

213.150

1.558.907

94,7

84,9

88,4

Đường biển

8.000

41.338

97,8

58,4

41,5

Đường bộ

58.000

293.360

97,3

65,8

61,6

Theo mục đích

 

 

 

 

 

Du lịch, nghỉ ngơi

155.742

1.142.092

87,2

77,8

77,9

Đi công việc

61.896

347.279

99,1

88,9

78,1

Thăm thân nhân

44.935

280.699

132,4

105,5

101,7

Các mục đích khác

16.577

123.535

93,2

40,9

80,0

Một số thị trường

 

 

 

 

 

Trung Quốc

39.494

228.602

98,9

57,9

61,0

Mỹ

39.318

225.094

127,7

83,5

95,8

Hàn Quốc

31.949

203.670

84,8

93,9

80,1

Nhật

21.093

177.958

74,7

80,3

90,3

Đài Loan

20.900

138.417

90,5

78,8

82,7

Úc

14.609

114.210

97,8

73,9

92,2

Pháp

10.001

92.598

66,8

108,4

99,6

Thái Lan

13.902

89.765

91,1

168,5

88,1

Malaysia

14.211

86.285

102,0

93,1

99,5

Canađa

5.359

47.779

98,5

91,6

102,6

Các thị trường khác

68.314

489.227

99,6

73,8

74,2

 

(Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê)

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *