Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2010

Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 432.608 lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 4 tháng năm 2010 ước đạt 1.783.832 lượt, tăng 35,0% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

 

Ước tính

tháng 4/2010

4 tháng năm 2010

 

Tháng 4/2010 so

với tháng

trước (%)

Tháng 4/2010

so với tháng

4/2009 (%)

4 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009 (%)

Tổng số

432.608

1.783.832

91,4

131,3

135,0

Chia theo phương tiện đến

Đường không

358.608

1.445.689

91,8

135,6

129,0

Đường biển

4.000

16.000

133,3

54,7

63,6

Đường bộ

70.000

322.143

87,5

121,5

183,3

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

283.124

1.130.088

94,6

136,7

139,9

Đi công việc

85.594

351.234

79,7

141,6

157,5

Thăm thân nhân

39.740

209.729

95,7

105,1

103,9

Các mục đích khác

24.150

92.781

95,0

100,8

104,0

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

84.329

312.111

93,4

195,1

209,2

Hàn Quốc

43.152

176.199

94,4

137,8

131,4

Mỹ

35.444

163.101

92,0

103,8

105,2

Nhật Bản

36.085

146.818

91,2

121,5

114,2

Đài Loan

27.536

114.350

96,0

117,2

121,1

Úc

26.071

106.728

115,3

131,3

126,1

Campuchia

21.990

80.377

85,3

198,1

231,5

Pháp

19.583

76.954

87,5

109,8

113,8

Thái Lan

20.948

74.526

112,5

97,4

123,0

Malaisia

16.933

61.821

106,8

89,6

106,3

Các thị trường khác

100.537

470.847

80,1

128,4

132,8

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *