Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2009

Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 376,400 lượt. Tính chung cả năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 3.772.359 lượt, giảm 10,9% so với năm 2008.
(Chi tiết)

 

Tháng 11/2009

Ước tính

tháng 12/2009

Năm 2009

 

Tháng 12 so

với tháng

trước

Tháng 12/2009

so với tháng

12/2008

Năm 2009 so với năm 2008

Tổng số

387.871

376.400

3.772.359

97,0

105,1

89,1

Chia theo phương tiện đến

Đường không

307.871

306.400

3.025.625

99,5

105,3

92,2

Đường biển

4.000

4.500

65.934

112,5

53,2

43,5

Đường bộ

76.000

65.500

680.800

86,2

111,8

85,0

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

231.605

223.510

2.226.440

96,5

100,0

85,2

Đi công việc

95.248

84.983

783.139

89,2

127,2

99,8

Thăm thân nhân

34.546

47.816

517.703

138,4

97,4

101,4

Các mục đích khác

26.472

20.091

245.077

75,9

108,0

91,4

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

64.736

51.121

527.610

79,0

97,6

82,0

Mỹ

33.063

35.841

403.930

108,4

99,4

97,4

Hàn Quốc

29.917

34.731

362.115

116,1

106,8

80,6

Nhật Bản

34.593

32.957

359.231

95,3

94,5

91,4

Đài Loan

24.130

25.008

271.643

103,6

116,3

89,6

Úc

20.113

25.176

218.461

125,2

106,0

93,1

Pháp

19.612

15.124

174.525

77,1

91,2

95,9

Malaisia

15.633

20.078

166.284

128,4

98,4

95,3

Thái Lan

13.632

13.883

152.633

101,8

103,9

83,7

Các thị trường khác

132.442

122.481

1.135.927

92,5

114,9

90,3

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *