Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2010

Trong tháng 11 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 428.295 lượt, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 11 tháng năm 2010 ước đạt 4.600.285 lượt, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

 

Ước tính

tháng 11/2010

11 tháng năm 2010

Tháng 11/2010 so với tháng trước (%)

Tháng 11/2010 so với tháng 11/2009 (%)

11 tháng 2010 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số

428.295

4.600.285

97.3

116.2

136.5

Chia theo phương tiện đến

Đường không

348.295

3.696.642

97,4

113,1

135,9

Đường biển

4.000

46.000

88,9

97,6

74,9

Đường bộ

76.000

857.643

97,4

134,0

145,6

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

246.041

2.851.726

95,2

108,5

142,3

Đi công việc

88.762

932.486

103,0

112,2

139,3

Thăm thân nhân

49.757

520.241

108,5

143,2

110,7

Các mục đích khác

43.735

295.832

88,3

156,5

131,0

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

61.282

833.081

63,9

92,8

176,7

Hàn Quốc

45.797

450.373

116,8

157,0

138,0

Nhật Bản

43.112

398.572

114,3

128,1

122,8

Mỹ

37.335

395.408

112,5

115,8

107,8

Đài Loan

27.315

306.552

99,2

117,1

125,0

Úc

22.684

251.352

67,6

118,3

131,0

Campuchia

16.325

233.714

59,4

245,3

199,9

Thái Lan

20.258

201.280

104,1

157,5

142,6

Malaisia

20.318

187.519

117,3

135,8

129,1

Pháp

21.736

182.293

165,5

116,1

115,5

Các thị trường khác

112.133

1.160.041

105,9

100,3

131,5

 

Nguồn Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *