Làng nghề & Sản phẩm ĐP

Nghề dệt chiếu Lâm Xuân

Lâm Xuân là một làng nông nghiệp có số dân đông, diện tích trồng lúa hạn hẹp. Xưa đây là vùng hoang hóa, đồng đất lầy lội, chua mặn thích hợp cho việc trồng năn, trồng cói-nguyên liệu chính cho nghề dệt chiếu. Đây là một làng cổ ở Quảng Trị, được “Ô Châu Cận Lục”, “Phủ biên tạp lục” đề cập đến.

Tuy nghề dệt chiếu không đồng thời xuất hiện cùng với sự ra đời của làng nhưng đay là nghề được hình thành rất sớm trên vùng đất Quảng Trị và nó gắn bó với đời sống người dân từ hàng trăm năm.

(Nguồn: gioithieu.quangtri.gov.vn)

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *