Báo cáo kết quả điều tra khách du lịch nội địa năm 2013 – 2014

Sáng 19/8, tại Hà Nội, lãnh đạo TCDL đã nghe Trung tâm Thông tin du lịch báo cáo kết quả điều tra khách du lịch nội địa năm 2013 – 2014. Cùng dự còn có lãnh đạo các Vụ, đơn…

Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014