Khai mạc “Những ngày Đại đoàn kết ASEAN”

Tối 21/11/2014, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), chương trình Những ngày Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng với chủ…

Góc lữ hành
Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014