5 điểm du lịch xanh mát giữa miền Trung đổ lửa

Vườn thú hoang dã quy mô lớn đầu tiên ở Nghệ An và hang Tối - suối nước Moọc ở Quảng Bình là những điểm đến bạn không thể bỏ qua khi đến miền Trung thời gian này.

Góc lữ hành