Diễn đàn du lịch Việt Nam tại Seoul (Hàn Quốc)

Trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Văn hóa Du lịch Việt Nam 2014 tại Hàn Quốc, ngày 17/9, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức chương trình phát động thị trường Hàn Quốc tại thủ đô Seoul…

Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014