“Thế giới trong tà áo dài Việt Nam”

Đó là chủ đề của Lễ hội Áo dài-một trong những điểm nhấn của Festival Huế 2014, diễn ra vào đêm 14/4, tại Quảng trường Ngọ Môn.

Du lịch nước ngoài