Nâng cao hiệu quả cho thương hiệu du lịch Việt Nam

Ngày 28/8/2014, tại Hà Nội, Vụ Thị trường du lịch - Tổng cục Du lịch (TCDL) đã phối hợp với Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh…

Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014