Nhật thúc đẩy mở rộng thị trường khách du lịch tại Việt Nam

Từ ngày 22 - 23/8/2014, Hiệp hội Du lịch Nhật Bản gồm lãnh đạo JATA và 14 công ty du lịch hàng đầu Nhật Bản như Nippon, Kinki Nippon, JTB, Japan Gray Line, Tobu Travel, Toptour, Nokyo, Hankyu, Tonichi ...…

Du lịch nước ngoài
Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014