Chủ tịch nước biểu dương vai trò của du lịch đối với nông thôn

Tại hội nghị Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của 3 xã Tân Trào (Tuyên Quang), Vĩnh Thạnh (Quảng Trị) và Hòa An (Đồng Tháp) diễn ra ngày 20/1/2015 tại Nhà văn hóa xã Tân Trào (huyện…

Góc lữ hành
Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014