Lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Du lịch năm 2014 tại Thanh Hóa

Nhằm nâng cao các kiến thức quản lý du lịch cho các doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa, góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2015 tại Thanh Hóa,…

Du lịch nước ngoài
Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014