Giới thiệu Di sản văn hóa và phát triển du lịch ở Việt Nam tại Pháp

Nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể xúc tiến du lịch tại Châu Âu giai đoạn 2015-2017 của Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, ngày 23/01/2015, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp sẽ tổ chức Chương…

Góc lữ hành
Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014