Sơ kết hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 08/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ 6 tháng…

Du lịch nước ngoài
Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014