Dự án EU hỗ trợ Hiệp hội Du lịch Việt Nam xây dựng kế hoạch hoạt động

“Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” do EU tài trợ đã khởi động hoạt động hỗ trợ cho Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong việc xây dựng Kế…

Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014