Chương trình “Khảo sát sản phẩm du lịch Ninh Bình”

Chào mừng sự kiện quần thể danh thắng Tràng An – mới được UNESCO công nhận là di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao…

Du lịch nước ngoài
Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014