Đắk Lắk: Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với ưu thế về điều kiện tự nhiên cũng như đời sống văn hóa độc đáo của người dân tộc thiểu số tại chỗ và sự đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, những năm qua, lượng…

Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014